LPG IV GENERACJI

Gazowe Układy Zasilania czwartej generacji stosuje się do adaptacji szerokiej gamy nowoczesnych pojazdów z wielopunktowym wtryskiem benzyny wyposażonych w sondę lambda, katalizator oraz system diagnostyki pokładowej OBD (On Board Diagnostic). Wydawać by się mogło, że te same funkcje spełniają urządzenia trzeciej generacji jednakże istnieją bardzo istotne różnice.
 Systemy wtrysku gazu czwartej generacji to najnowocześniejsze rozwiązania dla zasilania silników gazem. O zaawansowaniu technologicznym świadczy fakt, iż do sterowania wtryskiwaczami gazu SGI (Sequential Gas Injection) wykorzystuje się oryginalne sygnały sterujące wtryskiwaczami benzyny (oddzielnie dla każdego cylindra). Brak ingerencji w instalację elektryczną samochodu pozwala na montaż urządzeń SGI bez stosowania dodatkowych emulatorów, gwarantując spełnienie wymagań OBD (On Board Diagnostic) oraz emisji spalin na poziomie EURO 3 i EURO 4.

W odróżnieniu od innych układów w systemie SGI komputer na podstawie sygnałów sterujących wtryskiwaczami benzyny, ustala czas otwarcia wtryskiwaczy gazu SGI oddzielnie dla każdego cylindra. W innych urządzeniach stosuje się dodatkowy komputer nie współpracujący z komputerem wtrysku benzyny. W systemie SGI analizy zebranych z czujników występujących na silniku danych dokonuje oryginalny komputer samochodu.

SCHEMATINSTALACJI LPG

Sprawdź jak to działa

Odwróć telefon na widok horyzontalny

REDUKTOR
Zmienia paliwo z fazy płynnej
w fazę lotną.
Redukuje ciśnienie
i utrzymuje je na stałym
poziomie. 

FILTR GAZU
Chroni silnik i elementy
instalacji autogaz przed
zanieczyszczeniami.

ELEKTROZAWÓR
Otwiera i zamyka przepływ
gazu ze zbiornika do
reduktora.

CZUJNIK TEMPERATURY
I CIŚNIENIA GAZU
Odpowiedzialny jest za sprawność
całego układu - jeden z elementów
zapewniający bezpieczeństwo
silnika i systemu autogaz.

WTRYSIWACZE
GAZOWE
Precyzyjnie kierują lotne LPG
do komory spalania.

WIĄZKA AUTOGAZ
Wiązka przewodów, która łączy całą
instalację w całość. Odpowiada za
prawidłowe przekierowanie do
sterownika parametrów pracy silnika
oraz parametrów systemu autogaz.

STEROWNIK AUTOGAZ
Serce instalacji. Decyduje o
działaniu całego układu.

PRZEŁĄCZNIK 
BENZYNA/GAZ
Jedyny widoczny element instalacji.
Uruchamia cały układ,
pokazuje poziom paliwa
oraz sygnalizuje również błędy.

WIELOZAWÓR
Kieruje paliwo ze zbiornika
do reduktora. Zabezpiecza
także przed nadmiernym
zatankowaniem oraz
zapobiega wyciekom gazu
przez przewód zasilający.

WKAŹNIK
POZIOMU GAZU
Pokazuje ilość paliwa
w zbiorniku.

ZAWÓR
TANKOWANIA
Zazwyczaj umieszczony jest przy wlewie paliwa.